NORINART fantázianév és webshop tulajdonosa – a BUS4YOU Kft. (továbbiakban: Eladó) üzleti tevékenysége ezen honlapon az általa forgalmazott és készített termékek és nyújtott szolgáltatások online vásárlók részére történő értékesítése.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Eladó és az általa a www.norinartbudapest.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Eladó adatai

Név: BUS4YOU Szervező és Szolgáltató Kft.
Székhely és levelezési cím: 1162 Budapest, Paradicsom utca 4/a.
Telefonszáma: +36706730044
E-mail cím: info@norinartbudapest.hu vagy info@bus4you.hu
Cégjegyzékszám: 01 09 293405
Adószám: 25866395-2-42

  1. Általános tudnivalók, a felek közötti szerződés létrejötte

1/1. A jelen ÁSZF 2020. január hó 1. napjától hatályos, annak hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.norinartbudapest.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház)  és annak aldomainjein keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Vásárló: Az a felhasználó természetes személy, aki a Webáruházon keresztül a Szolgáltatást igénybe veszi, árut megrendel, vásárol.

1/2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A www.norinartbudapest.hu weboldal látogatója, amennyiben vásárol a webshopon, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1/3. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Vásárló az Eladó nem a Webáruházon keresztül bonyolít (írásban, e-mailben, személyesen vagy telefonon).

1/4. A Webáruházban történő megrendelés a leadását követően, annak teljesítéséig (egyedileg gyártott termék elkészültéig) szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A létrejövő Szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Vevőt és a Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre az Eladó és a Vevő egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A Vevő az eladó által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház) virtuális módon, kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket.

Természetesen ezen távollévők között megkötött szerződések érvényesek lesznek hiszen az európai uniós és a magyar jogszabályok is érvényesnek tekintik az online úton megkötött szerződéseket, így az ilyen módon megkötött szerződésekhez ugyanazok a jogi következmények fűződnek, mint a hagyományos módon (írásban vagy szóban) létrejött megállapodások esetén.

 

  1. Megrendelés

2/1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a Webáruház konkrét árucikkre vonatkozó információs oldalán ismerhetők meg részletesen. Amennyiben a Vásárlónak a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban több információra van szüksége, az Eladó készséggel áll rendelkezésére a megadott elérhetőségeken.

2/2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.

2/3. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

2/4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

2/5. A megrendelést az Eladó Webáruházában csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására a termékek kosárba helyezésével, majd a Pénztár oldalon történő kifizetésével van lehetőség. A Vásárló a kiválasztott termékeket a termék mellett, vagy a termék részletes adatlapján található „Kosárba teszem” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb felső sarkában található kosár ikonra kattintva van lehetőség, ahol módosítható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető (bal oldalon „x” jellel). Amennyiben a Vásárló a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva, a megjelenő felületen megadhatja a kívánt fizetési módot, meghatározhatja a szállítás módját, illetve a megjegyzés rovat(ok) kitöltésével kommunikálhat az Eladóval. Ha minden szükséges adatot megadott, akkor a megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget von maga után.

2/6. Eladó a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 5 napon belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2/7. A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a termék mellett bal oldalon található „x” feliratra kattintva, vagy a rendelés folyamatában a „Vissza” feliratra kattintva).

  1. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek

3/1. Az Eladó a megrendelt és házhoz szállítani kért árut saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével kézbesíti a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. Vásárlóink az aktuális szállítási díjakról és a szállítmányozó vállalatról weboldalunkon, az Átvételi és fizetési módok menüpont alatt tájékozódhatnak. Ha a Vásárlótól azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Vásárló a második rendelés leadásakor jelzi és erre az Eladó visszajelzése alapján még van lehetőség, az Eladó összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. Az Eladó a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már leadott rendelések szállítási díját nem befolyásolja.

3/2. A megrendelt termék – a Vásárló előzetes jelzése alapján – személyesen is átvehető az Eladóval egyeztetett helyszínen.

  1. Teljesítési határidő, elállás

4/1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 1-20 munkanap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

4/2. Eladó visszatarthatja a megrendelt termékek átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a megrendelés árának kifizetése sikeresen megtörtént (készpénzben, átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.) Amennyiben a megrendelés ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót, és annak beérkezéséig nem köteles a megrendelt termékek átadására.

4/3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1.) bekezdésének megfelelően Vásárló elállási jogát nem gyakorolhatja olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

  1. Szavatosság

5/1. Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5/2. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni az Eladóval.

5/3. Amennyiben Vásárló a hibát nem közli Eladóval a meghatározott határidőn belül, úgy Eladó nem kötelezhető a termék kijavítására, csak ellenértékének visszafizetésére vagy a hibával arányos értékű lecsökkentésére. 

  1. Egyéb rendelkezések

6/1. A Webáruház WordPress alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6/2. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

6/3. Az Eladó a Vásárlók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.  Az Eladó a Vásárlók adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Az Eladó a Vásárlók adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

6/4. A Webáruház használatának megkönnyítése céljából anonim látogatásazonosítókat, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie”-k kisméretű adatok, melyek a Honlap látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Webáruház által használt “cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak, és semmilyen módon nem okoznak hátrányt vagy kárt a számítógép használatában. A böngészőprogram beállításainak módosításával a felhasználó kiküszöbölheti a “cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt “cookie”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről.

6/5. Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6/6. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

6/7. Vásárló az Eladótól megvásárolt termékeket nem jogosult tovább értékesíteni az Eladó kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

6/8. A szerződő Felek az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a közöttük keletkező jogviták elbírálására a hatásköri szabályok fegyelembevételével Magyarország illetékes bíróságaihoz fordulnak.

6/9.  A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2020. október 1.